Booking

Stalheim Folkemuseum - Tønneberg samlinger

Stalheim Folkemuseum ligger i tilknytning til Stalheim Hotel og er et av landet største folkemuseum i privat eie. Museet tar sikte på å  vise de ulike sidene ved livet slik det har artet seg for vossinger og strendinger gjennom de siste to - tre hundre år. Museet er delt inn i 3 avdelinger som tar sikte på å utfylle hverandre:

Det gamle gårdstunet
Det første som møter den besøkende er det sjarmerende gamle gårdstunet bestående av 25 gamle gårdshus, her finnes bl. a. en årestue fra 1500-tallet, en låve fra 1650 samt en smie og to staller. Den første skysstasjonen på Stalheim fra ca 1750, det vakre Lofthus-loftet , ja der finnes til og med en liten skolestue fra 1881.

Utstillingshallen
I utstillingshallen over 2 etasjer er utstillingene er tematisk ordnet slik at de forskjellige rommene i utstillingshallen er viet ulike sider ved bondens dagligliv: et rom tar for brygging, et annet tar for seg baking, et tredje klesbunader, osv.

Lekvehuset
Helt øverst i det vakre museumsområdet tårner det flotte Lekvehuset fra 1725. Herskapshuset fra Lekve på Voss er fantastisk restaurert innvending og utvendig slik detfremsto rundt 1750 - 1760.  Lekvehuset viser at også på Voss kunne man finne innslag av kontinental både kultur og luksus.

Åpningstider: Museet er har samme åpningstider som Stalheim Hotel, dvs normalt fra begynnelsen av mai til slutten av september. For å komme inn i husene må man være med på en omvisning med guide.  Omvisninger arrangeres for grupper på minimum 10 personer.  Forespørsler om omvisninger rettes til Stalheim Hotel.

Pris 2018: Pris per person for omvisning med guide, min 10 personer:  kr 70,- per person-